Brugervejledning til Neo 7 (R1) – Samsung

Brugervejledning for produktet Neo 7 Adapter sammen med en Beovision 7 stand (gulv, væg eller bord) samt et nyt Samsung TV og en Beolab 7.

Indledning

Neo 7 Adapter er udviklet for at modernisere Beovision 7 systemet fra Bang & Olufsen, hvor TV’et ikke længere er tidsvarende til nutidens streamings teknologi.

Derimod er både standen og soundbaren (Beolab 7) tidsvarende og designet holder stadig. Soundbaren repræsenterer stadig noget af det yderste inden for lyd.

Systemet blev introduceret med ordene “Verdens bedste lyd fra et TV” – målet med Neo 7 Adapter er at bringe dette slogan tilbage til virkeligheden – bare med et nyt og moderene TV.

Med et moderne TV påmonteret på standen er Beovision 7 stadig et attraktivt tilbud til det moderne hjem. Hele systemet betjenes stadig med en Beo4 fjernbetjening eller en Beoremote One fjernbetjening. Helt perfekt.

Sikkerhed

For at overholde sikkerheden og ikke påføre fysiske produkter eller personer nogen skade skal følgende respekteres.

 • Kontroler straks at emballagen ikke er ødelagt og Neo 7 Adapteren ikke er beskadiget. Tag ikke produktet i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt din leverandør.
 • Bortskaf emballagen i henhold til gældende regler, hvor du bor.
 • Brug kun medfølgende AC/DC forsyning
 • Brug kun godkendte kabler
 • Indsæt ikke andre genstande i stik og huller end godkendte kabler
 • Undlad at adskille produktet eller ændre på produktet.
 • Udsæt ikke produktet for kraftige stød eller vibrationer
 • Stop med at bruge produktet, hvis der ses røg eller opleves mærkelig lugt fra produktet
 • Brug ikke organisk opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller malingfortynder til at rengøre produktet.
 • Gør ikke produktet våd med nogen midler.
 • Fjern med jævne mellemrum støv fra produktet med en tør klud.
 • Svøb ikke produktet ind i stof eller klæbestof, så produktet ikke kan få frisk tilført luft.
 • Stik ikke fingerne ind i åbne stik eller andre åbninger i produktet
 • Der medfølger små løse skruer til montage af produktet – sørg for at børn ikke får adgang til skruerne

Miljøhensyn

Hvis Neo 7 Adapter ikke længere er funktionsdygtig eller længere skal anvendes, skal den bortskaffes på forsvarlig vis. Aflever den til genanvendelse i din kommune, så produktets dele kan genanvendes eller destrueres på forsvarlig vis.

Produktbeskrivelse

Produktet Neo 7 Adapter er udvikles til brug sammen med et Beovision 7 TV sæt fra Bang & Olufsen.

B&O tv’et er ikke længere tidsvarende i forhold til nuværende tv standard (MPEG-4), så Neo 7 Adapter gør det muligt at påsætte et nyt TV på standen, hvorved det samlede produkt kan betjenes med en B&O fjernbetjening – en Beo4 eller en Beoremote One.

Bang & Olufsen anvender i egne produkter TV teknologi fra firmaet LG, så betjeningen med en B&O fjernbetjening opleves stort set på samme måde, uanset om du sidder foran et system med Neo 7 Adapter tilkoblet eller foran et B&O tv. Der kan være små forskelle.

Det samlede produkt – en Beovision stand, et Samsung TV og en Neo 7 Adapter – gør det muligt at opgradere til et moderne sæt, som kan holde i mange år frem i tiden.

Lyden overføres fra Samsung TV digitalt til B&O soundbaren (Beolab 7.x), så højttaleren opleves på bedst mulig måde. Med en Beo4 eller en Beoremote One kan hele systemet betjenes og opleves næste som et nyt TV fra B&O. Det er muligt at dreje og vippe med TV’et.

Med andre ord kan den tidligere investering i et Beovision 7 system betale sig, idet glæden er genskabt med et Neo 7 Adapter kit.

Indhold i pakken

Inden du begynder at installere produktet skal du kontrollere at pakken indeholder en Neo 7 Adapter med en 12V strømforsyning.

Neo 7 Adapter med strømforsyning
Neo 7 Adapter med strømforsyning

Der medfølger ikke

 • Toslink kabel mellem Neo 7 Adapter og TV
 • Netværkskabel til Internettet
 • Power Link kabel

Disse kabler kan købes på Neo Shop – shop.neomesteren.dk

Sammenkobling af produkterne

Før brug skal Neo 7 Adapter monteres på B&O standen sammen med VESA pladen og Samsung TV. Du kan læse mere på produktets hjemmeside

Neo 7 system med Neo 7 Adapter og Beovision 7 stand
Neo 7 system med Neo 7 Adapter og Beovision 7 stand

Hvis du genbruger Powerlink kabler fra din tidligere opsætning, skal du købe en kabel adapter mellem det 8 polet powerlink og stikket i Neo 7 Adapter. Den kan købes på Neo Shop – klik her

Hvis du ikke har et Power Link kabel i forvejen kan du købe den her – den har en længde på 0,5 meter. Klik her

Endelig kan du købe et Optisk Toslink kabel, hvis ikke du har en i forvejen – Klik her

Du kan tilslutte produktet til Internettet via stikket Internet. Sørg for at kablet er direkte koblet til din Internet forbindelse via en switch eller direkte i Internet modem. Med et tilsluttet kabel til Internettet vil Neo 7 Adapter kunne opdatere softwaren til den sidste nye version. Forbindelsen skal kun bruges ved software opdatering.

Daglig brug

B&O fjernbetjeningen

Beovision 7 systemet fra Bang & Olufsen blev typisk leveret med en Beo4 fjernbetjening.

Et opdateret Beovision 7 systemet med et nyt TV kan betjenes med flere forskellige B&O fjernbetjeninger, men den bedste oplevelse nås ved at anvende en Beo4 eller en Beoremote One.

Det er muligt at anvende Beo4 i version MkI eller MkII eller MkIII eller en Beo4 Navi. Betjeningen er lidt anderledes med disse fjernbetjeninger end Beoremote One.

Andre B&O fjernbetjeninger som Beolink 1000, Beolink 5000, Beo5 og Beo6 kan også anvendes, dog med begrænset funktionalitet.

Det anbefales at læseren downloader manualer til B&O fjernbetjeninger direkte fra B&O hjemmeside og læser dem grundig inden brug. Det forudsættes i det efterfølgende at brugerne forstår opsætning og den daglige brug af B&O fjernbetjeninger.

Inden daglig brug er det nødvendig at tilpasse B&O fjernbetjeningen til det nye setup med et nyt TV. Spring derfor direkte til afsnittet om opsætning i denne manual før daglig betjeningen.

Almindelige funktioner

B&O fjernbetjening til Neo 7 Adapter betjening
Beo4, Beo4 Navi og Remote One fra B&O

Tænd for TV’et ved at trykke på TV på B&O fjernbetjeningen.

TV og stand vil dreje/vippe til netop den position, du har indstillet som position 1 (se mere senere).

Sluk TV på den knappen med den røde cirkel.

De efterfølgende opsætninger har taget udgangspunkt i en Beo4 fjernbetjening.

IR betjening

Beovision 7 TV betjenes typisk med en Beo4 fjernbetjening, hvor IR (Infra Red) er styrings kommando mellem fjernbetjeningen og TV’et. Det foregår på samme måde med Neo 7 Adapter.

IR er lys, så det kræver at Neo 7 Adapteren ser dette lys enten direkte eller via refleksioner fra væg, loft eller møbler.

Da Adapteren er placeret bag på TV’et af æstetisk hensyn, så er det vigtig at Adapteren ikke dækkes til med kabler eller andet, som dermed vanskeliggør at IR kommandoerne når frem til Adapteren. Specielt de 2 åbninger på Adapteren må ikke dækkes til, da modtager dioderne sidder netop her. Forsøg at holde arealet rundt om adapteren så frit som muligt. Monter kablerne i kabelstrømper – det ser både flot ud, men holder også styr på kablerne, så IR modtagelsen ikke forstyres. Kabelstrømper kan købes på NeoMesteren hjemmeside.

Oversigt over daglig betjening

TV Beo4 Beo4 Navi BeoRemote One Samsung Remote
Tænd TV TV TV TV Standby knap
Sluk TV Standby knap Standby knap Standby knap Standby knap
Kanalskifte på TV – op Gul knap Gul knap P+ Kanal – pil op
Kanalskifte på TV – ned Blå knap Blå knap P- Kanal – pil ned
TV Guide (EPG) Grøn knap Grøn knap Guide Guide
Home Menu Menu Menu Menu Home
Input DTV/SAT DTV MyBottom 1 Input
Indstillinger Rød knap LIST + Format Rød knap LIST + Format MyBottom 2 LIST + Format Settings
Tilbage i en menu Stop Stop Back Back
Exit ud af alle menuer Exit Back Exit
Mute lyden Volume op/ned Volume op/ned Volume op/ned Mute

Opsætning af produktet

Tilslut ikke den medfølgende strømforsyning før alle andre kabler er monteret.

Fastgør Neo 7 Adapteren på VESA pladen før anvendelse

Før anvendelsen skal det sikres, at alle monterede kabler ikke er beskadiget eller har synlige ydre skader.

Produktet skal opsættes før brug. Der skal udføres følgende opsætning af produktet

 • Klargøring af B&O fjernbetjeningen
 • Neo 7 Adapteren skal tilpasses det monterede TV fabrikat
 • TV standen skal opsættes før brug
 • TV skal klargøres, så lyden kommer ud af den digitale udgang, hvilket sikrer at lyden overføres på den bedste måde til Beolab 7 højttaleren
 • Opsætningen af lyd niveau på Beolab 7 højttaleren

Klargøring af B&O fjernbetjeningen

Du skal tilpasse din B&O fjernbetjening til det nye setup med et nyt TV. Det anbefales at læse manualen på den anvendte B&O fjernbetjeningen – som kan downloades direkte fra Bang & Olufsens hjemmeside.

Du skal tilpasse fjernbetjeningen til de nødvendige knapper i LIST menuen.

Der skal tilføjes følgende knapper i LIST menuen

 • STAND knappen – denne bruges til at dreje standen og vippe TV på gulvstanden, bordstanden eller væg-holderen.
 • FORMAT knappen – denne bruges til at frembringe Option på TV

Metoden til at tilføje knapper i LIST menuen fremgår af manualen på Bang & Olufsen hjemmeside.

Opsætning af Samsung TV til korrekt lydudgang

Neo 7 Adapter får lyden fra TV’et digitalt via et optisk fiberkabel, også kaldet Optisk Toslink.

Lyden sendes direkte igennem Neo 7 Adapteren til Beolab højttaleren via Power Link kablet.
Der foregår en volume regulering af lyden – som styres fra B&O fjernbetjeningen – men ellers behandles lyden ikke.

TV skal opsættes til at sende lyden ud af optisk toslink udgang.
Ofte har TV’et mulighed for at sende lyden både til Toslink og TV’s egen højttaler eller kun til Toslink. Beomesteren anbefaler kun til Toslink udgangen, så lyden kun reguleres via B&O fjernbetjeningen.

Rådfør dig med TV’ets egen manual for at lave denne opsætning.

Typisk sker det ved at vælge

 • Indstillinger på TV, herefter
 • Lyd og endelig
 • Lydudgang

Vælg Optisk.

Vælg PCM

Bemærk – meget vigtigt: Digital lydudgang skal indstilles til PCM – ellers virker lyden ikke på Neo 7 Adapter.

Bemærk – Neo 7 Adapter tænder, når TV tænder og slukker, når TV slukker. Dette styres af det optiske kabel. Det er derfor vigtig, at det optiske signal er tilstede. Check det ved at se i enden af kablet – er der rødt lys, så er det optiske signal tilstede og det er korrekt opsat.

Valg af TV fabrikat

Neo 7 Adapter er udviklet til at passe til flere tv fabrikater. Følgende fabrikater kan anvendes

Nummer Fabrikat Bemærkning
101 LG I drift
102 Samsung I drift
103 Philips I drift
104 Sony I drift
105 Loewe (We See, Bild C og Bild I) I drift
106 Panasonic I drift
107 Sharp Planlagt
108 Hisense Planlagt
109 Loewe (Bild 1,2,3,V,S) I drift

Hvis du ønsker at ændre TV fabrikat skal du gøre følgende

(BEMÆRK, dette kan kun gøres når TV er slukket/standby. Er du ikke sikker på om TV er i standby, så fjern strømmen fra TV inden opsætning)

MENU er menu knappen på fjernbetjeningen)

MENU 1 XXX GO

Du skal erstatte de 3 stk XXX med nummeret i tabellen. Hvis du eksempelvis ønsker at opsætte til Philips tv med nummer 103 skal du gøre følgende

MENU 1 103 GO

Når opsætningen er udført, så gemmes opsætningen automatisk. Hvis opsætningen gik godt høres to korte BIP. Hvis du hører et langt BIP gik opsætningen ikke godt og du skal gøre det om.

Opsætning af standen

Inden daglig brug skal TV standen opsættes.

Opsætningen udføres automatisk med Neo 7 Adapter monteret. Opsætningen vil automatisk dreje med standen og vippe med TV for at finde yderpostionerne.

(BEMÆRK, dette kan kun gøres når TV er slukket/standby. Er du ikke sikker på om TV er i standby, så fjern strømmen fra TV inden opsætning)

Specielt omkring vippe/tilt funktionen på standen

B&O udviklede Beovision 7 standen specielt til et Beovision 7 TV. Disse typer B&O TV er lavet, så balancepunktet i højden på apparatet er i midten, hvilket medfører at vippe/tilt funktionen på standen er i balance. Når man vipper et B&O TV vil den blive i balance efter en tilt ændring.

Påsættes et andet TV på standen er det nødvendig at vælge et Samsung TV, som er i balance omkring midten, ellers vil vippe funktionen ikke virke rigtig. Vælges eksempelvis et TV, hvor skærmen er tynd og alt elektronikken med stik sidder i bunden vil højde tyngdepunktet ikke være i midten. Det betyder at TV’et er tungest i bunden og vippe funktionen på standen ikke kan holde TV lodret – det er simpelhen tyngdekraften, som får TV’et til at vippe tilbage. Af den grund vil vippe funktionen ikke virker korrekt.

Beovision 7 standen

Opsætning af standen kan foretages på to måder

 1. Opsætning af standen kun i dreje funktionen (venstre/højre)
 2. Opsætning af standen både i dreje funktionen (venstre/højre) og i vippe funktionen (op/ned)

Er der påsat et TV på standen, som ikke er i balance (se afsnittet overfor), så kan vippe/tilt funktionen ikke benyttes, og der skal derfor vælges en opsætning med kun dreje funktionen.

Forsøges en opsætning i begge retninger – og dit TV ikke er i balance – vil du få en fejl. Fejlen kan give udslag i problem med alt dreje også – i det tilfælde, så skal opsætningen udføres igen, men kun for dreje funktionen.

Opsætningen skal kun gøres første gang produktet opsættes. Det skal dog udføres igen, hvis Neo 7 Adapter udskiftes eller hvis du har anvendt reset-knappen på Neo 7 Adapteren.

Opsætningen skal ligeledes udføres igen, hvis standen udskiftes.

Advarsel – i forbindelse med opsætningen må ingen personer røre ved TV eller standen af sikkerhedshensyn. Børn og dyr skal holdes langt væk under opsætningen. Standen og TV drejer og vipper, så pas på.

Du må ikke fjernes strømmen fra Samsung TV eller standen i forbindelse med opsætningen. Sker dette skal du udføre en ny opsætning. Tryk ikke på fjernbetjeningen når processen udføres.

Opsætningsprocessen varer cirka et minut.

Opsætningen udføres som beskrevet nedenfor.

(BEMÆRK, dette kan kun gøres når TV er slukket/standby. MENU er menu knappen på fjernbetjeningen)

Opsætning for dreje funktionen for Beovision 7.40 stand (venstre/højre)

MENU 4 0 9 1 GO

Opsætningen for dreje funktionen for Beovision 7.40 stand (venstre/højre) samt vippe/tilt funktionen (op/ned)

MENU 4 0 9 2 GO

Opsætning for dreje funktionen for Beovision 7.32 stand (venstre/højre)

MENU 4 0 9 3 GO

Når opsætningen er udført, så gemmes opsætningen automatisk. Hvis opsætningen gik godt høres to korte BIP. Hvis du hører et langt BIP gik opsætningen ikke godt og du skal gøre det om.

Indstilling af de 4 stand positioner

Position Placering
0 Standby position – TV er slukket – når TV slukkes går standen i position 0
1 Når TV tændes fra stand-by går standen i position 1
2 Brugeren skal via fjernbetjening vælge position 2
3 Brugeren skal via fjernbetjening vælge position 3

Du kan indstille positionerne på følgende måde

(STAND fås ved at trykke LIST STAND GO)

Position Kommando på fjernbetjening Kommentar
Standby position – 0 STAND Aktiverer standen
VENSTRE PIL - HØJRE PIL - PIL OP - PIL NED Indstiller standens position og vippe position, som TV vil være i, når der trykkes standby (slukket)
STAND - GRØN KNAP - 0 Gemmer positionen med nummer 0
Tænd position – 1 STAND Aktiverer standen
VENSTRE PIL - HØJRE PIL - PIL OP - PIL NED Indstiller standens position og vippe position, som TV vil være i, når TV tændes via TV knappen
STAND - GRØN KNAP - 1 Gemmer positionen med nummer 1
Egen position – 2 STAND Aktiverer standen
VENSTRE PIL - HØJRE PIL - PIL OP - PIL NED Indstiller standens position og vippe position, som brugeren som egen position 2
STAND - GRØN KNAP - 2 Gemmer positionen med nummer 2
Egen position – 3 STAND Aktiverer standen
VENSTRE PIL - HØJRE PIL - PIL OP - PIL NED Indstiller standens position og vippe position, som brugeren som egen position 3
STAND - GRØN KNAP - 3 Gemmer positionen med nummer 3

Hvis Neo 7 Adapter har modtaget din kommando korrekt, vil du høre 2 bip – hvis der er opstået en fejl, vil du høre et langt bip.

De ønskede positioner kan vælges/aktiveres ved at trykke

STAND X

Hvor X erstattes med ønsket position – eksempelvis, hvis brugeren ønsker at indstille standen i position 2, så trykkes

STAND 2

Fabriksindstillinger på Neo 7 Adapter er en midterplacering for både position 0, 1, 2 og 3 (gælder for både vippe position og drejeposition). Du skal derfor selv indstille de ønskede positioner, hvis du vælger det anderledes end midten.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt med en begrænsning af dreje og vippe funktionen. Det kunne eksempelvis være, at der står et møbel, som Samsung TV vil dreje imod. Denne begrænsning kan udføres på følgende måde

Begrænsning Kommando på fjernbetjening Kommentar
Højre side STAND Aktiverer standen
HØJRE PIL Indstiller standens position i højre side - stil TV lige præcist, hvor begrænsningen skal være
STAND - GRØN KNAP - 4 Gemmer afgrænsen for højre side
Venstre side STAND Aktiverer standen
VENSTRE PIL Indstiller standens position i venstre side - stil TV lige præcist, hvor begrænsningen skal være
STAND - GRØN KNAP - 5 Gemmer afgrænsen for venstre side
Ned/bunden STAND Aktiverer standen
PIL NED Indstiller standens position i bunden - stil TV lige præcist, hvor begrænsningen skal være
STAND - GRØN KNAP - 6 Gemmer afgrænsen i bunden
Op/toppen STAND Aktiverer standen
PIL OP Indstiller standens position i toppen - stil TV lige præcist, hvor begrænsningen skal være
STAND - GRØN KNAP - 7 Gemmer afgrænsen i toppen

Hvis du fortryder en begrænsning kan du slette den ved at gøre følgende.

STAND – RØD KNAP – 4

Dette vil slette begrænsningen i højre side.

Du kan gøre det samme for Venstre side (5), Bunden (6) eller Toppen (7).

Det samlede overblik over stand positioner

Stand Position LIST – Grøn knap
Standby 0
TV er tændt 1
Egen position 2
Egen position 3
Højre begrænsning 4
Venstre begrænsning 5
Ned/bund begrænsning 6
Op/top begrænsning 7

Opsætningen af lyd niveau på Beolab 7 højttaleren

Lyden fra Beolab 7 højttaleren kan justeres med B&O fjernbetjeningen. På et Beovision 7 TV kan man se lydniveauet på skærmen, men det er ikke muligt i denne løsning med et nyt Samsung TV.

Lyden kan opsættes i to områder. Der kan sættes en ønsket opstart-lyd og et maksimalt lydniveau.

Opstarts lyd

Opstartslyden kan justeres mellem 0% (lyden er helt væk) til 100% (lyden er på maksimal niveau). Fra fabrikken er start niveauet begrænset til 20%. Dette kan ændres mellem 0% og 100 %.

Advarsel – sæt ikke start lyden højere end 50%. Det kan give høreskader på personer i lokalet.

Du skal ikke fortage dig noget, hvis start lyden på 20% er tilfredsstillende.

Hvis du ønsker at ændre start lyden kan du gøre følgende via LIST knapperne.
(BEMÆRK, det kan kun gøres når TV er slukket/standby. MENU er menu knappen på fjernbetjeningen). 

Tryk:

MENU 3 XXX GO

Du skal så erstatte de tre XXX med dit ønskede start lyd niveau. Du skriver eks 000 for 0% eller 010 for 10% eller 030 for 30% lyd niveau.

Hvis du vil sætte 30% start lydniveau skal du trykke følgende

MENU 3 030 GO

Hvis opsætningen gik godt hører du 2 korte BIP lyde. Hvis opsætningen ikke gik godt, så hører du en lang BIP lyden. Prøv igen indtil du får 2 korte BIP lyde.

Bemærk at opstartslyden ikke kan sættes højere end maksimal lydniveau. Fra fabrikken er maksimal lydniveau sat til 100 %, men kan sættes lavere (se næste afsnit).

Maksimal lyd

MENU 2 XXX GO

Teknisk hjælp

Hvis der opstår et teknisk problem med Neo 7 Adapter skal du afhjælpe fejlen før du henvender dig til købsstedet.

Du kan også læse mere på NeoMesteren hjemmeside – www.neomesteren.dk

Kommer produktet i en tilstand, hvor produktet ikke længere reagerer på fjernbetjeningen, så kan du prøve følgende

 1. Afbryd for strømmen til produktet ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten eller tage 12 V ledningen ud af produktet. Vent 5 sekunder og tilslut strømmen igen. Hjælper dette ikke, så gå til punkt 2

 2. Du kan nul-stille produktet – tilbage til dens oprindelige indstilling. Dette gøres ved at trykke efterfølgende på fjernbetjeningen. TV skal være slukket.
  Bemærk, at herefter skal du opsætte produktet igen – se ovenfor i manualen.
  1. MENU 9 9 9 9 GO.
   Det vil nulstille alle indstillinger på produktet, men beholder opsætningen af standen.
  2. MENU 9 9 9 8 GO.
   Det vil nulstille alle indstillinger herunder nulstille opsætningen af standen.

 3. Fjern 12 V ledningen fra Neo 7 Adapteren. Vent 10 sekunder.
  Tryk på Reset knappen på produktet og hold den inde.
  (Brug enden af en papir-clips eller lignende. Tryk forsigtig, så du ikke ødelægger den lille trykknap inde i produktet)
  Tilslut nu strømmen samtidig med at du holder Reset knappen inde.
  Det vil nulstille alt på produktet og du skal udføre opsætningen igen.

Du hører efterfølgende 4 korte Bip som svar på, at det gik godt.

Opdatering af softwaren på Neo 7 Adapter til Samsung TV

Har du behov for at opdatere softwaren på Neo 7 Adapter, så læs her hvordan