Quick guide til Neo 7 Adapter

Denne Quick-Guide kan bruges i dagligdagen og indeholder kun de væsentlige betjeninger.

Betjening af TV med B&O fjernbetjening afhænger af fabrikat, så læs her brugervejledningen.

Hvis du skal installere produktet første gang, så læs denne vejledning – tryk her

Opsætning af standen

Opsætning for dreje funktionen for Beovision 7.40 stand (venstre/højre)

MENU 4 0 9 1 GO

Opsætningen for dreje funktionen for Beovision 7.40 stand (venstre/højre) samt vippe/tilt funktionen (op/ned)

MENU 4 0 9 2 GO

Opsætning for dreje funktionen for Beovision 7.32 stand (venstre/højre)

MENU 4 0 9 3 GO

Indstilling af de 4 stand positioner

PositionPlacering
0Standby position – TV er slukket – når TV slukkes går standen i position 0
1Når TV tændes fra stand-by går standen i position 1
2Brugeren skal via fjernbetjening vælge position 2
3Brugeren skal via fjernbetjening vælge position 3
PositionKommando på fjernbetjeningKommentar
Standby position – 0STANDAktiverer standen
VENSTRE PIL
HØJRE PIL
PIL OP
PIL NED
Indstiller standens position og vippe position, som TV vil være i, når der trykkes standby (slukket)
STAND
GRØN KNAP
0
Gemmer positionen med nummer 0
Tænd position – 1STANDAktiverer standen
VENSTRE PIL
HØJRE PIL
PIL OP
PIL NED
Indstiller standens position og vippe position, som TV vil være i, når TV tændes via TV knappen
STAND
GRØN KNAP
1
Gemmer positionen med nummer 1
Egen position – 2STANDAktiverer standen
VENSTRE PIL
HØJRE PIL
PIL OP
PIL NED
Indstiller standens position og vippe position, som brugeren som egen position 2
STAND
GRØN KNAP
2
Gemmer positionen med nummer 2
Egen position – 3STANDAktiverer standen
VENSTRE PIL
HØJRE PIL
PIL OP
PIL NED
Indstiller standens position og vippe position, som brugeren som egen position 3
STAND
GRØN KNAP
3
Gemmer positionen med nummer 3

Hvis Neo 7 Adapter har modtaget din kommando korrekt, vil du høre 2 bip – hvis der er opstået en fejl, vil du høre et langt bip.

De ønskede positioner kan vælges/aktiveres ved at trykke

STAND X

Hvor X erstattes med ønsket position – eksempelvis, hvis brugeren ønsker at indstille standen i position 2, så trykkes

STAND 2

Indstilling af begrænsninger på dreje og vippe funktionen

I visse tilfælde kan det være nødvendigt med en begrænsning af dreje og vippe funktionen. Det kunne eksempelvis være, at der står et møbel, som TV’et vil dreje imod. Denne begrænsning kan udføres på følgende måde

BegrænsningKommando på fjernbetjeningKommentar
Højre sideSTANDAktiverer standen
VENSTRE PILIndstiller standens position i venstre side – stil TV lige præcist, hvor begrænsningen skal være
STAND
GRØN KNAP
4
Gemmer grænsen for højre side
Venstre sideSTANDAktiverer standen
HØJRE PILIndstiller standens position i højre side – stil TV lige præcist, hvor begrænsningen skal være
STAND
GRØN KNAP
5
Gemmer grænsen for venstre side
Ned/bundenSTANDAktiverer standen
PIL NEDIndstiller standens position i bunden – stil TV lige præcist, hvor begrænsningen skal være
STAND
GRØN KNAP
6
Gemmer grænsen for vippe i bunden
Op/toppenSTANDAktiverer standen
PIL OPIndstiller standens position i toppen – stil TV lige præcist, hvor begrænsningen skal være
STAND
GRØN KNAP
7
Gemmer grænsen for vippe i toppen

Hvis du fortryder en begrænsning kan du slette den ved at gøre følgende.

STAND – RØD KNAP – 4

Dette vil slette begrænsningen i højre side.

Du kan gøre det samme for Venstre side (5), Bunden (6) eller Toppen (7).

Alle stand positioner

Stand PositionLIST – Grøn knap
Standby0
TV er tændt1
Egen position2
Egen position3
Højre begrænsning4
Venstre begrænsning5
Ned/bund begrænsning6
Op/top begrænsning7

Opstarts lyd

Opstartslyden kan justeres mellem 0% (lyden er helt væk) til 100% (lyden er på maksimal niveau). Fra fabrikken er start niveauet begrænset til 20%. Dette kan ændres mellem 0% og 100 %.

Tryk:

MENU 3 XXX GO

Du skal så erstatte de tre XXX med dit ønskede start lyd niveau. Du skriver eks 000 for 0% eller 010 for 10% eller 030 for 30% lyd niveau.

Hvis du vil sætte 30% start lydniveau skal du trykke følgende

MENU 3 030 GO

Maksimal lyd

MENU 2 XXX GO

Du hører efterfølgende 4 korte Bip som svar på, at det gik godt.

Opdatering af softwaren på Neo 7 Adapter

Har du behov for at opdatere softwaren på Neo 7 Adapter, så læs her hvordan