Quick guide til Neo 7 Adapter

Denne Quick-Guide kan bruges i dagligdagen og indeholder kun de væsentlige betjeninger.

Betjening af TV med B&O fjernbetjening afhænger af fabrikat, så læs her brugervejledningen.

Hvis du skal installere produktet første gang, så læs denne vejledning – tryk her

Opsætning af standen

Opsætning for dreje funktionen for Beovision 7.40 stand (venstre/højre)

MENU 4 0 9 1 GO

Opsætningen for dreje funktionen for Beovision 7.40 stand (venstre/højre) samt vippe/tilt funktionen (op/ned)

MENU 4 0 9 2 GO

Opsætning for dreje funktionen for Beovision 7.32 stand (venstre/højre)

MENU 4 0 9 3 GO

Indstilling af de 4 stand positioner

Position Placering
0 Standby position – TV er slukket – når TV slukkes går standen i position 0
1 Når TV tændes fra stand-by går standen i position 1
2 Brugeren skal via fjernbetjening vælge position 2
3 Brugeren skal via fjernbetjening vælge position 3

Du indstiller de 4 stand positioner sådan

Position Kommando på fjernbetjening Kommentar
Standby position – 0 STAND Aktiverer standen
VENSTRE PIL - HØJRE PIL - PIL OP - PIL NED Indstiller standens position og vippe position, som TV vil være i, når der trykkes standby (slukket)
STAND - GRØN KNAP - 0 Gemmer positionen med nummer 0
Tænd position – 1 STAND Aktiverer standen
VENSTRE PIL - HØJRE PIL - PIL OP - PIL NED Indstiller standens position og vippe position, som TV vil være i, når TV tændes via TV knappen
STAND - GRØN KNAP - 1 Gemmer positionen med nummer 1
Egen position – 2 STAND Aktiverer standen
VENSTRE PIL - HØJRE PIL - PIL OP - PIL NED Indstiller standens position og vippe position, som brugeren som egen position 2
STAND - GRØN KNAP - 2 Gemmer positionen med nummer 2
Egen position – 3 STAND Aktiverer standen
VENSTRE PIL - HØJRE PIL - PIL OP - PIL NED Indstiller standens position og vippe position, som brugeren som egen position 3
STAND - GRØN KNAP - 3 Gemmer positionen med nummer 3

Hvis Neo 7 Adapter har modtaget din kommando korrekt, vil du høre 2 bip – hvis der er opstået en fejl, vil du høre et langt bip.

De ønskede positioner kan vælges/aktiveres ved at trykke

STAND X

Hvor X erstattes med ønsket position – eksempelvis, hvis brugeren ønsker at indstille standen i position 2, så trykkes

STAND 2

Indstilling af begrænsninger på dreje og vippe funktionen

I visse tilfælde kan det være nødvendigt med en begrænsning af dreje og vippe funktionen. Det kunne eksempelvis være, at der står et møbel, som TV’et vil dreje imod. Denne begrænsning kan udføres på følgende måde

Begrænsning Kommando på fjernbetjening Kommentar
Højre side STAND Aktiverer standen
HØJRE PIL Indstiller standens position i højre side - stil TV lige præcist, hvor begrænsningen skal være
STAND - GRØN KNAP - 4 Gemmer afgrænsen for højre side
Venstre side STAND Aktiverer standen
VENSTRE PIL Indstiller standens position i venstre side - stil TV lige præcist, hvor begrænsningen skal være
STAND - GRØN KNAP - 5 Gemmer afgrænsen for venstre side
Ned/bunden STAND Aktiverer standen
PIL NED Indstiller standens position i bunden - stil TV lige præcist, hvor begrænsningen skal være
STAND - GRØN KNAP - 6 Gemmer afgrænsen i bunden
Op/toppen STAND Aktiverer standen
PIL OP Indstiller standens position i toppen - stil TV lige præcist, hvor begrænsningen skal være
STAND - GRØN KNAP - 7 Gemmer afgrænsen i toppen

Hvis du fortryder en begrænsning kan du slette den ved at gøre følgende.

STAND – RØD KNAP – 4

Dette vil slette begrænsningen i højre side.

Du kan gøre det samme for Venstre side (5), Bunden (6) eller Toppen (7).

Alle stand positioner

Stand Position LIST – Grøn knap
Standby 0
TV er tændt 1
Egen position 2
Egen position 3
Højre begrænsning 4
Venstre begrænsning 5
Ned/bund begrænsning 6
Op/top begrænsning 7

Opstarts lyd

Opstartslyden kan justeres mellem 0% (lyden er helt væk) til 100% (lyden er på maksimal niveau). Fra fabrikken er start niveauet begrænset til 20%. Dette kan ændres mellem 0% og 100 %.

Tryk:

MENU 3 XXX GO

Du skal så erstatte de tre XXX med dit ønskede start lyd niveau. Du skriver eks 000 for 0% eller 010 for 10% eller 030 for 30% lyd niveau.

Hvis du vil sætte 30% start lydniveau skal du trykke følgende

MENU 3 030 GO

Maksimal lyd

MENU 2 XXX GO

Du hører efterfølgende 4 korte Bip som svar på, at det gik godt.

Opdatering af softwaren på Neo 7 Adapter

Har du behov for at opdatere softwaren på Neo 7 Adapter, så læs her hvordan