Neo TV (R1) – Sony – Brugervejledning

Nærværende brugervejledning er for produktet Neo TV, hvor produktet er bindeled mellem et TV fra Sony og Bang & Olufsen højttalere. Det hele betjenes med en Beo4 eller en Remote One.

Indledning

En god film opleves bedst, hvis både billede og lyd er perfekt.

Billedet på et TV fra Sony er perfekt, men mangler lyden fra Bang & Olufsen højttalere.

Neo TV sikrer at lyden overføres digitalt til B&O højttaleren via power link. Lyden og TV reguleres med den velkendte fjernbetjening fra B&O.

Sikkerhed

For at overholde sikkerheden og ikke påføre fysiske produkter eller personer nogen skade skal følgende respekteres.

 • Kontroler straks at emballagen ikke er ødelagt og Neo TV ikke er beskadiget. Tag ikke produktet i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt din leverandør.
 • Bortskaf emballagen i henhold til gældende regler, hvor du bor.
 • Brug kun medfølgende AC/DC forsyning
 • Brug kun godkendte kabler
 • Indsæt ikke andre genstande i stik og huller end godkendte kabler
 • Undlad at adskille produktet eller ændre på produktet.
 • Udsæt ikke produktet for kraftige stød eller vibrationer
 • Stop med at bruge produktet, hvis der ses røg eller opleves mærkelig lugt fra produktet
 • Brug ikke organisk opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller malingfortynder til at rengøre produktet.
 • Gør ikke produktet våd med nogen midler.
 • Fjern med jævne mellemrum støv fra produktet med en tør klud.
 • Svøb ikke produktet ind i stof eller klæbestof, så produktet ikke kan få frisk tilført luft.
 • Stik ikke fingerne ind i åbne stik eller andre åbninger i produktet
 • Der medfølger små løse skruer til montage af produktet – sørg for at børn ikke får adgang til skruerne

Miljøhensyn

Hvis Neo TV ikke længere er funktionsdygtig eller længere skal anvendes, skal den bortskaffes på forsvarlig vis. Aflever den til genanvendelse i din kommune, så produktets dele kan genanvendes eller destrueres på forsvarlig vis.

Indhold i pakken

Inden du begynder at installere produktet skal du kontrollere at pakken indeholder en Neo TV med en 12V strømforsyning.

Der medfølger ikke

 • Toslink kabel mellem Neo TV og dit TV
 • Netværkskabel til Internettet
 • Power Link kabel

Disse kabler kan købes på Neomesteren webshop – shop.neomesteren.dk

Oversigt over daglig betjening

TVBeo4Beo4 NaviRemote OneSony Remote
Tænd TVTV / Standby knapTV / Standby knapTV / Standby knapOn/Standby knap
Sluk TVStandby knapStandby knapStandby knapOn/Standby knap
Kanalskifte på TV – opGul knapGul knapP+Prog – pil op
Kanalskifte på TV – nedBlå knapBlå knapP-Prog – pil ned
TV Guide (EPG)Grøn knapGrøn knapGuideGuide
Vis Home MenuMenuMenuMenuHome
IndgangsvælgerDTV/SATDTVMyBottom 1Input select
Hurtig IndstillingRød knap
LIST + Format
Rød knap
LIST + Format
MyBottom 2
LIST + Format
Hurtig Indstilling
Tilbage i en menuStopStopBackReturn/Back
Exit ud af alle menuerExitBackExitExit
Mute lydenVolume op/nedVolume op/nedVolume op/nedMute

Opsætning af produktet

Tilslut ikke den medfølgende strømforsyning før alle andre kabler er monteret.

Placer Neo TV på et sikkert sted, så IR signalet fra B&O fjernbetjeningen har uhindret adgang til Neo TV.

Før anvendelsen skal det sikres, at alle monterede kabler ikke er beskadiget eller har synlige ydre skader.

Produktet skal opsættes før brug. Der skal udføres følgende opsætning af produktet

 • Klargøring af B&O fjernbetjeningen
 • Neo TV skal tilpasses det monterede TV fabrikat
 • TV skal klargøres, så lyden kommer ud af den digitale udgang, hvilket sikrer at lyden overføres på den bedste måde til B&O højttaleren
 • Opsætningen af lyd niveau på B&O højttaleren

Klargøring af B&O fjernbetjeningen

Du skal tilpasse din B&O fjernbetjening til det nye setup med dit TV. Det anbefales at læse manualen på den anvendte B&O fjernbetjeningen – som kan downloades direkte fra Bang & Olufsens hjemmeside.

Du skal tilpasse fjernbetjeningen til de nødvendige knapper i LIST menuen.

Der skal tilføjes følgende knapper i LIST menuen

 • FORMAT knappen – denne bruges til at frembringe Indstillinger på TV

Metoden til at tilføje knapper i LIST menuen fremgår af manualen på Bang & Olufsen hjemmeside.

Opsætning af TV til korrekt lydudgang

Neo TV får lyden fra TV’et digitalt via et optisk fiberkabel, også kaldet Optisk Toslink. Det kan købes her

Lyden sendes direkte igennem Neo TV til B&O højttaleren via Power Link kablet. Det kan købes her

Der foregår en volume regulering af lyden – som styres fra B&O fjernbetjeningen – men ellers forstyrres lyden ikke.

TV skal opsættes til at sende lyden ud af optisk toslink udgang.
Ofte har TV’et mulighed for at sende lyden både til Toslink og TV’s egen højttaler eller kun til Toslink. Beomesteren anbefaler kun til Toslink udgangen, så lyden kun reguleres via B&O fjernbetjeningen.

Rådfør dig med TV’ets egen manual for at lave denne opsætning.

Typisk sker det ved at vælge

 • Indstillinger på TV, herefter
 • Lyd og endelig
 • Lydudgang

Vælg Optisk.

Vælg PCM

Bemærk – meget vigtigt: Digital lydudgang skal indstilles til PCM – ellers virker lyden ikke på Neo TV og dermed i din B&O højttaler.

Bemærk – Neo TV tænder når TV tænder og slukker når TV slukker. Dette styres af det optiske kabel. Det er derfor vigtig, at de optiske signal er tilstede. Check det ved at se i enden af kablet – er der rødt lys, så er det optiske signal tilstede og det er korrekt opsat.

Valg af TV fabrikat

Neo TV er udviklet til at passe til flere tv fabrikater. Følgende fabrikater kan anvendes

Nummer Fabrikat Bemærkning
101 LG I drift
102 Samsung I drift
103 Philips I drift
104 Sony I drift
105 Loewe (We See, Bild C og Bild I) I drift
106 Panasonic I drift
107 Sharp Planlagt
108 Hisense Planlagt
109 Loewe (Bild 1,2,3,V,S) I drift

Hvis du ønsker at ændre TV fabrikat skal du gøre følgende

(BEMÆRK, dette kan kun gøres når TV er slukket/standby. Er du ikke sikker på om TV er i standby, så fjern strømmen fra TV inden opsætning)

MENU er menu knappen på fjernbetjeningen)

MENU 1 XXX GO

Du skal erstatte de 3 stk XXX med nummeret i tabellen. Hvis du eksempelvis ønsker at opsætte til LG tv med nummer 101 skal du gøre følgende

MENU 1 101 GO

Når opsætningen er udført, så gemmes opsætningen automatisk. Hvis opsætningen gik godt høres to korte BIP. Hvis du hører et langt BIP gik opsætningen ikke godt og du skal gøre det om.

Opsætningen af lyd niveau på Beolab højttaleren

Lyden fra B&O højttaleren kan justeres med B&O fjernbetjeningen.

Lyden kan opsættes i to områder. Der kan sættes en ønsket opstart-lyd og et maksimalt lydniveau.

Opstarts lyd

Opstartslyden kan justeres mellem 0% (lyden er helt væk) til 100% (lyden er på maksimal niveau). Fra fabrikken er start niveauet begrænset til 20%. Dette kan ændres mellem 0% og 100 %.

Advarsel – sæt ikke start lyden højere end 50%. Det kan give høreskader på personer i lokalet.

Du skal ikke fortage dig noget, hvis start lyden på 20% er tilfredsstillende.

Hvis du ønsker at ændre start lyden kan du gøre følgende via LIST knapperne.
(BEMÆRK, det kan kun gøres når TV er slukket/standby. MENU er menu knappen på fjernbetjeningen). 

Tryk:

MENU 3 XXX GO

Du skal så erstatte de tre XXX med dit ønskede start lyd niveau. Du skriver eks 000 for 0% eller 010 for 10% eller 030 for 30% lyd niveau.

Hvis du vil sætte 30% start lydniveau skal du trykke følgende

MENU 3 030 GO

Hvis opsætningen gik godt hører du 2 korte BIP lyde. Hvis opsætningen ikke gik godt, så hører du en lang BIP lyden. Prøv igen indtil du får 2 korte BIP lyde.

Bemærk at opstartslyden ikke kan sættes højere end maksimal lydniveau. Fra fabrikken er maksimal lydniveau sat til 100 %, men kan sættes lavere (se næste afsnit).

Maksimal lyd

MENU 2 XXX GO

Software opdatering

Neo TV kan software opdateres. Læs her hvordan

Teknisk hjælp

Hvis der opstår et teknisk problem med Neo TV skal du afhjælpe fejlen før du henvender dig til købsstedet.

Du kan også læse mere på Beomesteren hjemmeside – www.neomesteren.dk

Kommer produktet i en tilstand, hvor produktet ikke længere reagerer på fjernbetjeningen, så kan du prøve følgende

 1. Afbryd for strømmen til produktet ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten eller tage 12 V ledningen ud af produktet. Vent 5 sekunder og tilslut strømmen igen. Hjælper dette ikke, så gå til punkt 2

 2. Du kan nul-stille produktet – tilbage til dens oprindelige indstilling. Dette gøres ved at trykke følgende på fjernbetjeningen. TV skal være slukket.
  Bemærk, at herefter skal du opsætte produktet igen – se ovenfor i manualen.

  MENU 9 9 9 8 GO

  Det vil nulstille alle indstillinger
 3. Fjern 12 V ledningen fra Neo TV. Vent 10 sekunder.
  Tryk på Reset knappen på produktet og hold den inde.
  (Brug enden af en papir-clips eller lignende. Tryk forsigtig, så du ikke ødelægger den lille trykknap inde i produktet)
  Tilslut nu strømmen samtidig med at du holder Reset knappen inde.
  Det vil nulstille alt på produktet og du skal udføre opsætningen igen.

Du hører efterfølgende 4 korte Bip som svar på, at det gik godt.